بولینگ جی اصفهان

 • زمان سرویس‌دهی ۱۵:۰۰ تا ۲۳:۰۰
 • روزهای سرویس‌دهی شنبه تا جمعه
 • شرایط استفاده تا

معرفی

مشخصات

https://www.google.com/maps/place/%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%AF+%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C+%D8%AC%DB%8C%E2%80%AD/@32.6565012,51.7310681,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xcff56f0ef794d2a8?sa=X&hl=en-GB&ved=2ahUKEwi3r_XvzIzxAhXyQEEAHWJZDkYQ_BIwEnoECDkQBQ

مشخصات تماس

خیابان جی، حدفاصل خیابان شهروند و تالار شهروند

مشاهده تلفن

شرایط استفاده

زمان سرویس‌دهی

 • ۱۵:۰۰
 • تا
 • ۲۳:۰۰

روزهای سرویس‌دهی

 • شنبه
 • یک‌شنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج‌شنبه
 • جمعه

شرایط استفاده

تاریخ استفاده: ازتا

هماهنگی پیش از مراجعه الزامی است.