کلینیک مغز و اعصاب دکتر کیهانی فردکلینیک مغز و اعصاب دکتر کیهانی فرد

 • زمان سرویس‌دهی ۱۲:۳۰ تا ۲۱:۰۰
 • روزهای سرویس‌دهی یک‌شنبه تا چهارشنبه

مشخصات

مشخصات تماس

شرایط استفاده

زمان سرویس‌دهی

 • ۱۲:۳۰
 • تا
 • ۲۱:۰۰

روزهای سرویس‌دهی

 • شنبه
 • یک‌شنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج‌شنبه
 • جمعه